Belgian patient organisation for primary immunodeficiencies

BePOPI - Belgian patient organisation for primary immunodeficiencies

BePOPI is een nationale vzw bestaande uit vrijwilligers die zelf aan een primaire immuunstoornis lijden, familie zijn van een PID-patiënt of zich betrokken voelen met PID-patiënten.

BePOPI is in 2021 opgericht en krijgt de steun van  IPOPI (International Organisation for Primary Immunodeficiencies) en JMF (Jeffrey Modell Foundation). Beide organisaties overkoepelen alle PID-patiëntenorganisaties en bieden hen een wereldwijd draagvlak.